2 November 2020

Edukasi Keselamatan Berkendara Perlu Diberikan Kepada Anak-anak

Edukasi keselamatan berkendara dan keselamatan berlalu-lintas sudah saatnya membidik kalangan anak-anak sebagai calon pengendara. Tujuannya, menanamkan perilaku keselamatan berkendara kepada masyarakat sejak usia dini.