21 September 2021

Keselamatan Kerja Para Petani Masih Minim Perhatian

Kecelakaan kerja di sektor pertanian masih terbilan tinggi. Salah satu contohnya kecelakaan kerja yang banyak menimpa para petani penderes gula kristal di Banyumas, Jawa Tengah.